MONTAŽNE KUĆE

MONTAŽNE KUĆE

Sve veću ponudu montažnih kuća prati i porast interesa javnosti, a pitanje montažna kuća ili čvrsta gradnja je sve učestalije. Slično kao i kod pitanja “kuća ili stan?”, ne postoji, već on zavisi od individualnih potreba investitora i njegovih uverenja. Montažne kuće su idealne za ljude koji žele živeti u porodičnoj kući “skrojenoj” prema sopstvenim potrebama, ali ih gradnja kao proces ne zanima ili o njoj ne znaju dovoljno, nemaju iskustva te vrste niti vremena da se gradnjom bave. Razlog tome je što izvođači montažnih kuća, kupca oslobađaju većine zamornih poslova vezanih uz gradnju: od izrade potrebne dokumentacije, izbora i koordinacije radnika, pa sve do papira za kredit.Prednosti montažnih kuća:Energetska i ekološka prihvatljivost svakako je jedna od prednosti montažne kuće oko koje nema spora.Montažna kuća se gradi “suvim postupkom”, kuća…
Read More
PELET KAO BIO GORIVO

PELET KAO BIO GORIVO

O peletu: Drveni pelet se prvi put pojavo još 70-ih godina prošlog veka kao odgovor na energetsku krizu. Drveni pelet je bio-gorivo izrađeno od kompresovanog drveta koje obezbeđuje konzistentno i ekonomično grejanje. Drveni pelet se proizvodi mlevenjem, sušenjem, dodatnim usitnjavanjem i presovanjem sirovine. S obzirom da je izrađen od 100% drveta, samim tim je gušći i teži, što kao rezultat ima sporije i ravnomernije sagorevanje, pa ga to čini veoma efikasnim gorivom. Ekološko bio-gorivo: Drveni pelet je efikasno ugljenik-neutralno gorivo – na gram ispuštenog CO2 angažuje se jedan gram u fotosintezi, te se tako održava odnos ugljenika u prirodi. Sagoreva tako čisto da je skoro nemoguće videti dim iz dimnjaka, a iza sebe ostavlja oko 1% pepela.Sagorevanjem drvenog peleta gotovo da se uopšte ne proizvodi kreozot, glavni uzročnik požara u…
Read More
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Zaštita i unapredjenje životnog i poslovnog okruženja, racionalna i ekološki prihvatljiva eksploatacija sirovina, očuvanje neobnovljivih prirodnih resursa, unapredjenje sistema zaštite životne sredine, smanjenje zagadjenja (vazduh, voda, zemljište, otpad, buka, zračenje, itd.) i ukupnog pritisaka na životnu sredinu, predstavljaju prioritete Strategije održivog razvoja Srbije. Privredni potencijal Sektora zaštite životne sredine u Srbiji sve više prepoznaju kako domaći tako i inostrani investitori. Investiranje u čiste tehnologije, u energetsku efikasnost, u razvoj novih, „ekološki“ prihvatljivih i inovativnih proizvoda, u otvaranje pogona reciklaže proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, kao i mnoge druge investicije, omogućiće povećanje zaposlenosti, podizanje konkurentnosti privrede i unapredjenje kvaliteta života gradjana. Istovremeno, preuzete obaveze Republike Srbije u pogledu primene evropskih direktiva i standarda u industrijskim sistemima (IPPC i SEVESO postrojenja), javnim preduzećima (sistemi za prečišćavanje – voda, vazduh),…
Read More