Logističko-trgovinski centar za biomasu

Logističko-trgovinski centri za biomasu (BLTC) su lokalni ili regionalni centri sa optimizovanom logistikom i organizacijom prodaje, gde se različitim drvnim biogorivima (ili energijom) standardizovanog kvaliteta trguje sa fokusom na domaće tržište.

To je inovativni poslovni model koncipiran kao konkurentni posrednik u organizaciji lokalnih lanaca stvaranja vrednosti između lokalnih snabdevača biomasom i kupaca različitog obima, od domaćinstava do toplana ili elektrana.

Ovaj video opisuje inovativni koncept Logističko-trgovinskih centara za biomasu (BLTC) u razvoju domaćih lanaca snabdevanja proizvodima na bazi drvne biomasu kao obnovljivim i ekološki prihvatljivim izvorima energije.