Odricanje od odgovornosti

Isključiva odgovornost za sadržaj i korišćenje ove web platforme leži na rukovodiocima  BLTC-a. BioRES projekat koji je finansiran od strane programa Evropske Unije Horizont 2020 obezbedio je osnovnu standardnu verziju web platforme kao meru podrške razvoju lokalnog tržišta i i promocije BLTC-a u zemljama implementacije. Pojedinačne adaptacije od strane rukovodilaca BLTC-a ne odražavaju mišljenje BioRES projekta. INEA i Evropska Komisija nisu odgovorne za bilo kakvu upotrebu nastalu na osnovu informacija sadržanih u njoj.