Održivi lanci stvaranja vrednosti

Ovih dana svi govore o održivosti. Ovaj izraz se prvo koristio u šumarstvu. Pre 300 godina, šumari su otkrili da dugoročno korišćenje šuma može da se osigura ako godišnja količina posečenog drveta ne prelazi količine drveta koje priraste svake godine.