Proizvodi

Drveni pelet
Drveni pelet

Sadržaj vlage u prozivodu je maksimalno 10% Nudimo različita pakovanja: u rasutom stanju, kao i u pakovanju od 15 i 20kg.

Drvna sečka
Drvna sečka

U zalihama imamo drvne sečke: Klase P31.5, P45 Sadržaj vlage od 20% -  30%