PELET KAO BIO GORIVO

Home / Blogs / PELET KAO BIO GORIVO

O peletu:

Drveni pelet se prvi put pojavo još 70-ih godina prošlog veka kao odgovor na energetsku krizu. Drveni pelet je bio-gorivo izrađeno od kompresovanog drveta koje obezbeđuje konzistentno i ekonomično grejanje.
Drveni pelet se proizvodi mlevenjem, sušenjem, dodatnim usitnjavanjem i presovanjem sirovine. S obzirom da je izrađen od 100% drveta, samim tim je gušći i teži, što kao rezultat ima sporije i ravnomernije sagorevanje, pa ga to čini veoma efikasnim gorivom.

Ekološko bio-gorivo:
Drveni pelet je efikasno ugljenik-neutralno gorivo – na gram ispuštenog CO2 angažuje se jedan gram u fotosintezi, te se tako održava odnos ugljenika u prirodi. Sagoreva tako čisto da je skoro nemoguće videti dim iz dimnjaka, a iza sebe ostavlja oko 1% pepela.Sagorevanjem drvenog peleta gotovo da se uopšte ne proizvodi kreozot, glavni uzročnik požara u pećima i kaminima.

Reciklaža:
U procesu proizvodnje drvenog peleta koriste se tone i tone piljevine, strugotina i otpadnog drveta, odnosno nusproizvoda drugih industrija – sve ovo bi u suprotnom završilo na deponijama. Prerađuje se sav drveni otpad koji se vraća nazad u proizvodnju.

Komforna upotreba:
Za razliku od cepanica, drveni pelet pakovan je u vreće od po 15 kg, te je čist i praktičan za skladištenje, ne prlja kuću i ne donosi insekte sa sobom, a zauzima samo četvrtinu prostora potrebnog za skladištenje cepanica. Zbog veoma malog ostatka pepela, produžava se vreme između dva čišćenja peći, te se ovaj mukotrpan i skup posao svodi na minimum.

POZOVITE NAS