ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Home / Blogs / ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Zaštita i unapredjenje životnog i poslovnog okruženja, racionalna i ekološki prihvatljiva eksploatacija sirovina, očuvanje neobnovljivih prirodnih resursa, unapredjenje sistema zaštite životne sredine, smanjenje zagadjenja (vazduh, voda, zemljište, otpad, buka, zračenje, itd.) i ukupnog pritisaka na životnu sredinu, predstavljaju prioritete Strategije održivog razvoja Srbije.

Privredni potencijal Sektora zaštite životne sredine u Srbiji sve više prepoznaju kako domaći tako i inostrani investitori. Investiranje u čiste tehnologije, u energetsku efikasnost, u razvoj novih, „ekološki“ prihvatljivih i inovativnih proizvoda, u otvaranje pogona reciklaže proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, kao i mnoge druge investicije, omogućiće povećanje zaposlenosti, podizanje konkurentnosti privrede i unapredjenje kvaliteta života gradjana. Istovremeno, preuzete obaveze Republike Srbije u pogledu primene evropskih direktiva i standarda u industrijskim sistemima (IPPC i SEVESO postrojenja), javnim preduzećima (sistemi za prečišćavanje – voda, vazduh), kao i vodosnabdevanje, jesu pretpostavka tehnološko-organizacionog unapredjenja poslovanja, razvoja i podizanja konkurentnosti privrednih društava.

Zelena ekonomija i investicije u životnu sredinu, zasnovani na ideji održivog razvoja, održive proizvodnje i potrošnje i društveno odgovornog poslovanja, mogu postati jedan od strateških pravaca razvoja srpske ekonomije u budućnosti.

POZOVITE NAS