PELET

Pelet predstavlja najzatupljenije biogorivo za zagrevanje objekata, čijom upotrebom korisnici mogu da ostvare ekonomske uštede u odnosu na tradicionalna goriva. Pelet se dobija iz drvnog otpada, potpuno je prirodan energent i ne sadrži aditive. Sušenjem se maksimalno smanjuje vlažnost što omogućava odlično sagorevanje i visoku energetsku vrednost.
Uticaj peleta na životu sredinu je minimalan, jer ne povećava nivo ugljen dioksida u atmosveri.
Prednosti peleta su brojne, pored ekonomske uštede, zaštite životne sredine treba izdvojiti i prednost kod skladištenja.

Energetska vrednost peleta u odnosu na druge energente bi se mogla iskazati kao:

– 2kg peleta je ekvivalentno 1kg ulja za loženje

– 1kg peleta je ekvivalentno 2kg ulja

– 2kg peleta je ekvivalentno 1,8m3 plina

Sertifikat za pelet možete preuzeti klikom na ikonicu ispod:

Analizu peleta možete preuzeti klikom na ikonicu ispod: